Wednesday, October 10, 2007

Update : 10th October 2007

Brian Greenwald หนึ่งในผู้บรืการของ Agloco ออกมาชี้แจง เรื่อง การแบ่งปันรายได้ให้สมาชิก ที่มีปัญหาใหญ่โตขณะนี้ หลายคนอาจจะไม่สบายใจเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เมื่อได้อ่านโพสของ Brian ก็น่าจะคลายลงบ้าง

สวัสดี ผม Brian Greenwald ผมไม่ได้โพสในเว็บนี้มาเป็นระยะหนึ่ง แต่ แต่ผมคิดว่า ผมอยากจะแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับแผนการจ่ายเงินของ Agloco ที่พวกเราได้ Discuss กัน (จะมีโพสจาก Agloco ที่จะตอบคำถามเหล่านั้นในอาทิตย์นี้)
มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ได้เข้ามาใน Blog เพราะ ต้องไปเจรจากับพันธมิตรรายอื่นๆ ที่จะเป็นแหล่งรายได้ของ Agloco ผมหวังว่าพวกเราจะชอบระบบของ Ask.com เหมือนกับที่เราชอบ Ask.com ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดของเราขณะนี้
ผมมีความคิดบางอย่าง หลังจากที่เห็นผลสะท้อนจากสมาชิกจากการที่เราโพสแผนการจ่ายเงิน เป็นไปตามที่เราคาดไว้ มีบางส่วนที่พึงพอใจ ต้องจำได้ว่า Agloco เป็นธุรกิจที่ต้องดำเนินการไปอย่างช้าและมั่นคง แต่ก็มีบางคนที่คิดว่า แผนการจ่ายเงินนั้นต่ำเกินไป ถ้าจำนวนเงินดังกล่าวถูกนำมาใช้ ผมอาจจะเห็นด้วย แต่อัตรานี้ เป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้น แต่เมื่อ Agloco มีกำไรมากขึ้น อัตราการจ่ายในแต่ละเดือนก็จะเพิ่มมากขึ้น และระยะเวลาการแบ่งจ่ายตามแผนก็จะหดสั้นลง
ผมจำใส่ใจอยู่เสมอว่า พวกเราพยายามที่จะให้ Agloco ไปในแนวทางที่พวกเราได้พูดไว้แล้ว สร้างระบบอินเตอร์เน็ตที่เป็นธรรม เพื่อให้สมาชิกจะได้รับค่าตอบแทนจากการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างในอินเตอร์เน็ต ความจริงที่เกิดขึ้น ก็คือ การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างของสมาชิกในเดือนมิถุนายน กรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมานั้น ยังสร้างรายได้ไม่มากพอ และยังไม่มีรายได้เพียงพอในการข้างหน้า เมื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน Agloco Viewbar ได้สร้างคุณค่าที่มากขึ้น (เช่น สร้างรายได้ให้กับ Agloco มากขึ้น) อัตราการจ่ายจะมากขึ้นในรอบนั้น
ในทางปฏิบัติ Agloco กำลังทำมากกว่าที่ได้ให้สัญญาไว้ Agloco พูดเสมอว่า Agloco จะจ่ายค่าตอบแทนให้สมาชิก เมื่อเรามีกำไร และถ้า Agloco ยังคงเข้มงวดกับหลักการนี้ จะยังไม่มีใครได้รับเงินค่าตอบแทนเลย แต่เพราะเรารู้ว่า สมาชิกกลุ่มแรกที่ได้สละเวลามาช่วยกันสร้างชุมชน Agloco เราคิดว่า พวกเขาควรจะได้รับค่าตอบแทนจากส่วนนี้ ดังนั้น เราจึงได้คิดหาวิธีที่จะให้ผลตอบแทนกับเขาด้วยระบบเงินเหลือจ่าย “Residual Payment”
ที่กล่าวมานี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบของ Agloco สำหรับการจ่ายเงินครั้งแรกของเราสำหรับสมาชิกเพื่อ...... แต่ นั่นคือที่ที่ซึ่ง Ask.com ได้เข้ามามีส่วนร่วม ตามที่เราสัญญาไว้ พวกเรากำลังสร้างแหล่งรายได้ของเราและเป็นที่ที่ซึ่งการกระทำทุกอย่างในอินเตอร์เน็ตของสมาชิกจะสามารถสร้างคุณค่าที่มากขึ้น พวกเรากำลังได้รับคลื่นรายได้และใกล้ที่จะถึงจุดที่เราได้กำไร ตามที่เราพูดไว้ก่อนหน้านี้ ทุกขั้นตอนจำเป็นต้องใช้เวลา ในไม่ช้านี้ ไม่เพียงแต่เราจะมีรายได้จากการค้นหาและการโฆษณาเท่านั้น ต่อไป เราจะสร้างแหล่งรายได้ของเราเอง ซึ่งเราสามารถสร้างรายได้จากการใช้อินเตอร์เน็ตในทุกๆที่ และเราจะสร้างอัตถประโยชน์ของ Viewbar และใส่เครื่องมือต่างๆ เข้าไปเพื่อช่วยให้ชุมชนของเรามีการเติบโต
ผมหวังว่า ขั้นตอนต่างๆนี้ จะสามารถดำเนินการไปอย่างได้เร็วขึ้นๆ แต่สำหรับสมาชิก Agloco ที่หวังว่าจะได้รับส่วนแบ่งมากๆจาก Agloco นั้น พวกเราจึงต้อง (ในตอนนี้) ยกเลิกการกระจายการลงทุน หมายความว่า ขณะนี้เรากำลังยืนอยู่ ณ จุดที่มีรายได้จำกัด (แม้กระทั่ง ทีมพัฒนา Agloco ก็ยังไม่มีใครได้รับเงิน มีเพียง ทีมเทคนิคและส่วนบริการลูกค้าเท่านั้นที่ได้รับเงิน) และเมื่อเรามีผลกำไร เราจึงจะมีขีดความสามารถในการลงทุนในการพัฒนาให้ดีขึ้น
เป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปที่บริษัทที่ตั้งใหม่ๆ ต้องใช้เวลาในการดำเนินการเป็นเดือนหรือปี โดยที่ยังไม่ได้กำไร (พวกเรายังเป็นบริษัทเริ่มต้น ลองถาม Google หรือ Facebook ว่าเขาใช้เวลาไปกี่เดือน จึงจะถึงเดือนแรกที่ได้กำไร) ลองดูอย่างง่ายๆ ที่ด้านการเงิน (และในความเป็นจริงที่ว่า Agloco คาดว่าจะสร้างรายได้มากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป เพราะถ้าไม่เป็นเช่นนั้น Agloco ก็คงต้องล้มลง) ในทางกลับกันก็คือ หนทางที่ดีที่สุดที่จะให้กับสมาชิกด้วยคุณค่าที่มากที่สุด ก็คือ การแบ่งหรือกระจายวงเงินที่จะจ่ายให้เป็นระยะเวลาที่ Agloco คาดว่าจะมีกองทุนเพียงพอ (ในความเห็นส่วนตัว ผมพบว่า 10 ปี นั้น ค่อนข้างจะนานเกินไป แต่ ผมเองก็ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ที่มีการลงความเห็น ซึ่งใช้เวลา 3 วันกว่าจะเป็นตัวเลขที่ประกาศออกมา)
ดังนั้น ให้จำไว้ว่า การจ่ายรายเดือนที่ออกมานั้นจะเพิ่มขึ้นตลอดเวลา (แต่ละเดือนมาบวกกันไปเรื่อยๆ) ประกอบกับข้อเท็จจริงที่เราคาดว่ามูลค่าของแต่ละชั่วโมงจะเพิ่มสูงขึ้นตามเวลา และเมื่อนั้นยอดรายได้ต่อเดือนจะมีปริมาณที่มากที่เดียว
ตั้งแต่ ผมได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมแนะนำให้ทบทวนดูว่า เราเขียนเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินของเราอย่างไร Agloco ได้พูดชัดแจ้ง ว่า จะจ่ายค่าตอบแทนให้สมาชิก เมื่อเมื่อผลกำไรและเพื่อให้ได้กำไรนั้น จำเป็นต้องใช้เวลา (จนกระทั่งถึงเวลานั้น จึงจะมีการจ่ายค่าตอบแทน) และที่สำคัญที่สุด ก็คือ เรายืนยันว่า Agloco ไม่ใช่แผนการสร้างรายได้ระยะสั้น แต่ถ้าคุณ คิดว่า แผนการของ Agloco เป็นสิ่งที่ทำในสิ่งที่ว่างเปล่า บางที Agloco อาจจะไม่เหมาะสำหรับคุณ เราพูดถึง การกำหนดจุดยืนของคุณค่าของ Agloco มาก่อนหน้านี้แล้ว เพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ควรจะได้รับจริงๆ เงินนั้นจะต้องมาจากที่ใดที่หนึ่ง คุณใช้งานอินเตอร์เน็ต Agloco Viewbar เพื่อต้องการที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน Agloco และ Referrals ของคุณ ก็เช่นกัน มันไม่ใช่เรื่องของการสร้างจากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมกับ Agloco ในความสำเร็จ เป็นผู้หนึ่งที่ตะหนักว่า สิ่งนี้เป็นอยู่บนพื้นฐานขององค์กรและจำเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างเพื่อให้มีกระแสรายได้ที่ยั่งยืน
และตามที่มีการ Discuss กัน Agloco จะสร้างระบบให้สมาชิกขายชั่วโมงได้ โดยสมาชิกที่มีชั่วโมงสะสมตามเกณฑ์ จะสามารถขายชั่วโมงสะสมให้กับสมาชิกคนอื่นๆ ในตลาดของเรา (MarketPlace) พวกเราต้องการให้ท่าน แสดงความคิดเห็นสำหรับกรณีนี้
มีสมาชิกที่แสดงความคิดเห็น ผมได้พบในข้อ Comment ที่ ทำให้คิดว่า Agloco มี Minimum Payout ที่ $100 นั้น ไม่ใช่เช่นนั้น ขณะนี้ เรากำลังติดต่อกับสมาชิกที่มีรายได้ในเดือน มิถุนายน กรกฎาคมและสิงหาคม ถึง $100 ณ ปัจจุบันนี้ Agloco ยังไม่ได้ตั้ง Minimum Payout เลย ซึ่งผมคาดว่าอาจจะอยู่ระหว่าง $10-30
เราจะโพสอีกในอาทิตย์นี้ เพื่อตอบคำถามของสมาชิก แต่ ผมต้องการให้สมาชิกได้รู้ถึงความคิดของผมเกี่ยวกับแผนการจ่ายเงิน และแม้กระทั่ง ขอให้สมาชิกใช้ Agloco Viewbar และ Ask.co เพราะสิ่งที่คุณทำนั้น เป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับ Agloco และคุณ
Brian Greenwald
AGLOCO Development Team

No comments: