Sunday, September 16, 2007

Ask.com และ Agloco

ด้านรายได้ (Revenue)

ตามที่ Agloco โพสไปก่อนหน้านี้นั้น ปัจจุบัน Agloco ได้ดำเนินการลงนามกับคู่ค้าสำคัญที่เป็นผู้ที่ให้รายได้หลักกับ Agloco นั้น Agloco
รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่า ในเวลาอันใกล้นี้ Ask.com จะเป็นผู้ให้บริการเป็น Search Engine ใน Agloco Viewbar อย่างเป็นทางการ
(ทั่วโลก)
อันดับแรก Agloco รู้สึกประทับใจอย่างยิ่งที่ Ask.com เอง มีความปรารถนาที่จะเข้าร่วมในธุรกิจกับสมาชิก Agloco (Agloco เห็นว่า ธุรกิจจะไปได้ดี หากผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดต้องการ การทำงานร่วมกัน) ที่สำคัญยิ่งกว่า นั้น Agloco รู้สึกประทับใจกับประสิทธิผลของการค้นหาของ Ask.com
อ้างถึง รายงานการสำรวจดัชนีความพึงพอใจของผู้บริโภค (ACSI) ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2007 พบว่า ดัชนีความพึงพอใจของ Ask.com อยู่ที่ 75, Yahoo 79 และ Google 78 และตามรายงานดัชนีความพึงพอใจของ Ask.com มีอัตราการเพิ่มสูงที่สุดตลอดมาในกลุ่มบริษัท e-business ด้วยกัน คือ เพิ่มขึ้น 21% เทียบกับการวัดผลครั้งแรก เป็นไปได้อย่างมากที่ Ask.com จะเป็นคู่แข่งสำคัญของ Google ในอนาคตอันใกล้ เพราะ Ask.com มี เทคโนโลยีการสืบค้นที่เข้มแข็ง
Agloco จะเพิ่ม Ask.com ใน Agloco Viewbar ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ และหวังว่าสมาชิกของ Agloco จะมีความยินดีกับผลที่เกิดขึ้นเหมือนๆกับทีมงาน Agloco
สิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นบันไดสำคัญของ Agloco และจะทำให้ Agloco มีรายได้เพิ่มมากขึ้นในเดือนตุลาคม หลายๆคนในทีมงาน Agloco ใช้ Ask.com ในการค้นหาอยู่แล้ว และเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นข้างต้นว่า Ask.com เทียบเท่าหรือบางครั้งมีประโยชน์มากกว่า Google จึงหวังว่าสมาชิก Agloco จะชอบ Ask.com เหมือนกับทีมงาน Agloco

Tech Update

ตั้งแต่ Agloco เปลี่ยน Server และแก้ปัญหาที่สำคัญ เช่น การแสดงเวลาสะสม และการดาวน์โหลด Agloco Viewbar ในขณะนี้ทีมงานด้านเทคโนโลยีก็กำลังง่วนอยู่กับการติดตั้งระบบให้กับ Ask.com สำหรับปัญหาต่อไป คือ การ Update เว็บไซต์ ที่จำเป็นต้องพัฒนาให้ถึงจุดที่ต้องการ

Media

Mike Klingler ได้จัดทำรายงานบทสัมภาษณ์ที่ได้สัมภาษณ์ Brian Greenwald โดย Mike Klingler และสมาชิก ได้ช่วยกันแปลเป็นภาษาต่างๆ ให้กับสมาชิกด้วย

Member Distribution

Agloco จะแจ้งข่าวสารให้กับสมาชิก Agloco เพื่อให้ สมาชิก Agloco ได้ทราบถึงความก้าวหน้าที่สำคัญๆ รวมทั้งสถานะด้านการเงินของ Agloco ให้กับสมาชิกภายใน 2 สัปดาห์หน้า สำหรับจำนวนสมาชิก Agloco นั้น Agloco มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านคนมาตั้งแต่เดือนสองเดือนที่แล้ว แต่ไม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 10 ล้านคนภายในฤดูร้อนนี้ตามที่ตั้งเป้าไว้ อย่างไรก็ตามจำนวนที่มีอยู่นี้ก็เป็นตัวเลขยอมรับได้

No comments: