Sunday, October 14, 2007

Update : 14th October 2007

อันดับแรก ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ออกความคิดเห็น คำถามและข้อเสนอในโพสของ Agloco ที่เสนอไปในครั้งที่แล้ว ณ จุดนี้ เราจะให้คำตอบสำหรับบางแนวคิดละข้อเสนอที่เสนอมา

แผนการจ่ายเงินของ Agloco ที่โพสมานั้นเป็นแผนที่ตายตัวหรือไม่
คำตอบ คือ ไม่ใช่ ตามที่เราได้แจ้งไว้แล้วว่า Agloco สร้างแผนการจ่ายเงินอันนี้ขึ้น เพราะ Agloco ต้องการแสดงความรับผิดชอบว่า ถึงแม้ว่า Agloco จะมีรายจ่ายในช่วงนี้ แต่สำหรับสมาชิกเริ่มแรกที่มีชั่วโมงสะสมนั้น จะไม่สูญเปล่า แต่จะได้ค่าตอบแทน เราเคยแจ้งไว้แล้วว่า Agloco ไม่มีนโยบายที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้กับสมาชิก ถ้าผลประกอบการยังไม่มีผลกำไร กล่าวได้ว่า ในเดือน มิถุนายน กรกฎาคมและสิงหาคม นั้น จะไม่มีผู้ได้รับค่าตอบแทนเลย เพราะ Agloco ยังไม่มีผลกำไร แต่ Agloco ตะหนักดีว่า ไม่เป็นธรรมเลยสำหรับสมาชิกผู้ซึ่งได้ร่วมกันก่อตั้ง Agloco มาแต่แรกเริ่มนั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จึงเป็นที่มาของแผนการจ่ายเงินดังกล่าวการจ่ายเงินสามารถทำให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ แน่นอนสามารถทำได้ ถึงแม้ว่า Agloco จะได้พิจารณาไปแล้วที่จะให้โบนัสกับผู้ที่มีชั่วโมงสะสมในช่วงเริ่มแรกของ Agloco (มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคมและเดือนอื่นของปี 2007) ซึ่งจะสามารถดำเนินการได้เมื่อถึงเวลาและ Agloco มีกองทุนเพียงพอ

Agloco จะกู้ยืมเงินมาจ่ายให้สมาชิกก่อนได้หรือไม่ เราเชื่อว่า ถ้าทำเช่นนั้นจะเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของ Agloco การจ่ายเงินไปก่อน ทั้งๆที่ยังไม่มีศักยภาพที่จะทำได้ ทำให้ AllAdvantage ล่มสลายมาแล้ว และเราเชื่อว่า Agloco ควรจ่ายเมื่อถึงเวลาที่ Agloco มีสถานะที่มั่นคงในระยะยาวเท่านั้น

ทำไมชั่วโมงสะสมถึงจะสามารถซื้อขายได้? คำถามนี้เหมือนกับว่า เป็นหนทางที่ดีสำหรับเขาเหล่านั้น ซึ่งต้องการเงินสดเดี่ยวนี้และไม่ต้องการรอจนกว่า Agloco จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้ได้ ขบวนการในการทำให้สมาชิกเป็นเจ้าของ Agloco นั้น ต้องมีค่าใช้จ่าย นั้นแสดงว่า Agloco ควรจะมีสมาชิกประมาณ 10 ล้านคน แต่ด้วยจำนวนสมาชิก 1 ล้านคนในปัจจุบัน ไม่คุ้มสำหรับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้น ด้วยสถานะปัจจุบัน Agloco ยังไม่พร้อม จากการที่ชั่วโมงสะสมนั้น มีศักยภาพในการสร้างกระแสรายได้ การมีสิทธิได้รับโบนัส (ทุก 4 เดือนหรือทุกปี) และสภาพความเป็นเจ้าของ Agloco เรารู้สึกว่ามีคนที่ต้องการขายชั่วโมงสะสม แต่เนื่องจากชั่วโมงสะสมมีความสัมพันธ์กับโบนัสและความเป็นเจ้าของ Agloco เป็นไปไม่ได้เลยที่ขายชั่วโมงไปแล้วแต่จะยังคงสิทธิในโบนัสและความเป็นเจ้าของ Agloco ซึ่งขัดกับกฎหมาย ซึ่งถ้ามีการซื้อขายชั่วโมงในขณะนี้ ก็จำเป็นที่ Agloco ต้องหาวิธีใหม่ในการทำให้สมาชิกเป็นเจ้าของ Agloco ได้

รายจ่ายเดือนละ $100,000 มาจากไหน? (มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม) เป็นค่าใช้ Server, Bandwidth etc รายเดือน $15,000-20,000 ค่า Tech Team ในเซี่ยงไฮ้ $15,000-20,000 ค่า Service team ในฟิลิปปินส์ $1,000 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

Agloco มีสมาชิก 1 ล้านคนใช่ไหม? ใช่ มีผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก 1 ล้านคน มีคนดาวน์โหลด Viewbar 350,000 คน และมีคนที่ใช้งาน Viewbar มากกว่าเดือนละ 5 ชั่วโมง 250,000 คน

สมาชิกต้องซื้ออะไรบ้าง เพื่อช่วยให้ Agloco ประสบความสำเร็จ? ในทุกๆระบบธุรกิจ การซื้อขายต้องมี Agloco ก็เช่นกัน คงไม่มีบริษัทไหนที่จะเป็นหุ้นส่วน (มาโฆษณาด้วย) กับ Agloco ถ้าการเข้ามาแล้ว ไม่สามารถทำให้เขาสร้างกำไรได้ เช่นเดียวกับ Google, Yahoo และ ASK.com เมื่อมีคน Click เข้าดูโฆษณาและบางรายก็เข้ามาเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ สำหรับในรายบุคคลนั้นจะไม่มีพลังเลย แต่ถ้าเป็นกลุ่มสมาชิกของ Agloco แล้ว โอกาสจากการโฆษณาของผู้โฆษณาก็มีมากขึ้น Agloco ก็มีอำนาจต่อรองมากขึ้น

Website ที่มีความล่าช้า? Agloco ทราบดี แต่เนื่องจากไม่ต้องการให้ Tech Team ต้องละจากงานที่สำคัญในการสร้างรายได้เป็นความเร่งด่วนกว่า

Agloc Viewbar ยังอยู่ในขั้นการทดลองใช้งาน? ใช่ เนื่องจากเป็นการพัฒนาในช่วงแรกๆ และจะเป็นอย่างนี้ไปอีก 12-18 เอดนอย่างน้อย

Agloco มี 17 Ads.Network? ก่อนที่จะเริ่มใช้ Viewbar เราได้ตกลงกับตัวกลางซึ่งเสนอว่าจะมี 17 Ads. Network แต่ต่อมาตัวกลางไม่สมารถทำได้ เราจึงมีเพียง 2 Ads. Network และได้ ASK.com มาในภายหลัง

การมี โฆษณาใน Viewbar สำหรับอินเดีย? มีปัญหาสำหรับ AS.com ที่จะ run โฆษณาในอินเดีย และไม่สามราถตกลงกับ Tyroo ได้ในการ Run ใน win 98

การตอบคำถามทางเทคนิค ไม่สามารถตอบได้ในเว็บนี้ ขอให้สอบถามโดยตรงที่ help@agloco.com

การให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอทางเทคนิค partner@agloco.com

การลบโพส Agloco จำเป็นต้องลบโพสที่ไม่สุภาพและ Spam

การดาวน์โหลด Viewbar ปัจจุบัน เนื่องจาก Tucows ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ดาวน์โหลดจาก http://www.download.com/Viewbar/3000-2381-10753362.html?part=dl-Viewbar& subj=uo&tag=button

2 comments:

chamat said...

ผมได้เมลจาก AGLOCO แบบนี้มาครับ คืออะไร ให้ทดลองใช้
สินค้าหรือเปล่าครับ


Dear XXXXXXX

As part of AGLOCO’s efforts to build value for Members, we recently opened a marketing relationship with Personafile, Inc. to provide our members direct access to Personafile’s online services.

To register for your Personafile | AGLOCO account connect to Personafile’s Join Now page at this link:

http://www.personafile.com/joinNow.html?invite=agloco

The AGLOCO Invite Code will be set on the form to assure you receive your cash rewards and AGLOCO receives its share of the Personafile commissions.

Personafile actively monitors the products you own and notifies you when product updates are available, service alerts are issued, and answers to your product questions are received. Simply put, your Personafile keeps you informed, so you get more out of the products you own or buy.

As an added benefit the Personafile [i]Gain Cash Rewards Program pays you up to 50% of the net commissions Personafile earns on the products and services you buy from its online merchants. It also pays you an additional commission for the online purchases your direct referrals make.

The bottom line of the AGLOCO relationship with Personafile is this:

• You gain a valuable service that helps you manage the products you buy.

• The products you buy, along with the products your direct referrals buy, will generate cash-back rewards for you.

• AGLOCO’s economic value will increase as you and your direct referrals actively use your Personafile to organize what you own, enhance what you use, and share what you think about the products you use every day.

Once you have a Personafile account you can invite others to join, so they too can share in the service benefits and get cash back for the products they buy. You can invite friends and family by using the Invite function within the Personafile service. You can also invite others by placing Personafile [i] links in your emails, blogs, and online spaces. Take a look at http://personafile.blogspot.com for how to use [i] links to grow your referral network.

You can find out more about Personafile at this link: http://www.personafile.com, and get more details on the [i] Gain Cash Rewards Program at this link: http://www.personafile.com/igain.html.

Danny Jorgensen
Member coordinator


ขอบคุณพี่มาก ผมจะทยอยแนะนำคนอื่นไปเรื่อยๆนะ
เพราะเป็นการสร้างรายได้ระยะยาวและง่ายมากขอบคุณครับ

Anonymous said...

I like to visit your blog and it is have interesting writings about business opportunity and you can also visit website for indian free classifieds to get more ideas about online business from home and you can find more home based business opportunity to work at home in your part time at jobs online.
Indian Free Classifieds


Shipping Directory


Part Time Jobs